یکشنبه۳۰/۲/۱۴۰۳
خمیر کاغذ بهداشتی فلاف پالپ
 
:توضيح محصول

خط تولید خمیر کاغذ بهداشتی فلاف پالپ ( جهت مصرف در تولید نوار بهداشتی و پوشک بچه ) لایه داخلی نواروپوشک که وظیفه جذب را برعهده دارد در تناژهای : 3 تن – 5 تن – 10 تن – 15 تن – 20 تن – 30 تن – 40 تن – 50 تن – 60 تن و 100 تن در 24 ساعت دایر می باشد.