جمعه۱/۴/۱۴۰۳
خمیر کاغذ بهداشتی سافت وود
 
:توضيح محصول

خط تولید خمیر کاغذ بهداشتی سافت وود جهت مصرف در تولید کاغذ و تیشو و فلاف پالپ از ضایعات کاغذ( فرآوری کاغذ با چرخه بازیافتی و حذف مواد زائد کاغذ و برگشت به خمیر چوب اولیه)در تناژ مختلف : 1 تن – 3 تن – 5 تن – 10 تن در 24 ساعت دایر می باشد.