جمعه۱/۴/۱۴۰۳
آلفا سلولز
 
:توضيح محصول

خط تولید آلفا سلولز از لینتر پنبه ( جهت مصرف در تولید صنایع مختلف از جمله صنایع شیمیایی و نظامی و سلولزی ) در تناژ های : 1 تن – 2 تن – 3 تن – 5 تن – 10 تن – 20 تن – 30 تن و 50 تن و 60 تن در 24 ساعت دایر می باشد.